Naast het werken met organisatieopstellingen heeft het werken met het enneagram de laatste jaren bewezen een heel krachtig instrument te zijn om de samenwerking en communicatie te verbeteren in afdelingen/teams en organisaties. Onderstaand een korte inleiding over de mogelijkheden om te werken met het enneagram.

Zicht op ieders gebruiksaanwijzing

Wat zou het mooi zijn als we begrepen waar ons eigen gedrag en dat van anderen vandaan komt. Dan zouden we beter rekening kunnen houden met elkaars eigenaardigheden en zou het veel makkelijker zijn om effectief met elkaar om te gaan. Mensen die daar wat aan willen doen, adviseer ik te beginnen met het vaststellen van hun eigen Enneatype door middel van het Enneagram Type Interview.

Het enneagram beschrijft op een verhelderende wijze negen persoonlijkheidstypen. Met deze negen typen zijn er negen strategieën om met de werkelijkheid om te gaan. Veel van deze strategieën zijn onbewust. Het enneagram brengt zowel de positieve als de minder positieve aspecten van iedere persoonlijkheid in kaart, maar is niet bedoeld om te (ver)oordelen. Het ene enneagramtype is niet beter dan het andere. Het unieke van het enneagram is dat het doordringt tot het niveau van de – veelal onbewuste – motivaties: Waarom doen we de dingen die we doen?

Wanneer we ons in het enneagram verdiepen gaan we onszelf herkennen in een of meer persoonlijkheidstypen. We vinden tot onze verrassing onze kwaliteiten, drijfveren, patronen, gedachten en valkuilen terug in een van de punten die op een speciale wijze op de cirkel staan uitgezet. Naarmate we er in thuis raken, kan het enneagram ons ook helpen anderen beter te begrijpen, met hen om te gaan en met hen samen te werken.

De praktische toepassing van het enneagram zit in het feit dat met behulp van het enneagram niet alleen de persoonlijkheid wordt verklaard, maar dat het enneagram ook antwoord geeft op de vraag: hoe nu verder?

Bij individuele coachtrajecten en bij maatwerktrajecten in organisaties blijkt een voorafgaand enneagraminterview een uitstekende en verhelderende start van het traject.

Uiteraard kunt u, los van opstellingen ook een persoonlijk enneagraminterview laten afnemen door Hans Streng. Neem contact op voor nadere  informatie.