Als u heeft besloten om te gaan kennismaken/deelnemen bestaan de volgende opties:

Individuele deelname

Een workshop met open inschrijving waar u individueel voor inschrijft. U kunt in zo’n groep deelnemen als toeschouwer of representant zonder dat u uw eigen vraag laat opstellen. Dit is de gebruikelijke manier om kennis te maken met organisatieopstellingen. De kosten bedragen €45,- (ex BTW) per persoon/per dag.

U kunt er ook voor kiezen een eigen vraag in te brengen en op te laten stellen. De kosten bedragen in dat geval €165,- (ex BTW) per persoon/per dag.

Als het een wat gecompliceerdere vraag betreft kunt u tevoren telefonisch overleggen of het aanbeveling verdient om voorafgaand aan de opstelling een intakegesprek te hebben om het probleem uitgebreid in kaart te brengen. Aan dit telefonisch overleg zijn geen kosten verbonden. Hier vindt u de data voor de groepsbijeenkomsten.

Maatwerktraject met uw organisatie

Opstellingen met een groep representanten van één team of organisatie. Dit wordt altijd een maatwerktraject aan de hand van een (kosteloos) intakegesprek. Na dit intakegesprek krijgt u een offerte. Stuur een e-mail als u een afspraak wilt maken.

Opstellingen in individuele sessies

Een individuele opstelling vindt meestal plaats als onderdeel van een systemisch coachingstraject. Het is echter ook mogelijk een individuele opstelling te doen zonder coachingstraject. In dat geval zijn er minimaal 2, maar meestal 3 sessies nodig. Ook komt het voor dat u elders een coachingstraject volgt en dat u (desgewenst samen met uw coach) 2 sessies bij ons volgt en dat de nabespreking/nazorg door uw eigen coach wordt gedaan. Als uw coach aanwezig is bij uw opstelling zijn daar voor de coach geen kosten aan verbonden.

Sessie 1: intake aan de hand van tevoren door mij toegestuurde vragenlijst
Sessie 2: individuele opstelling d.m.v. tafelopstelling of opstelling met vloerankers
Sessie 3: (niet verplicht) nabespreking enkele weken na sessie 2; dit kan ook door uw eigen coach worden gedaan.

De kosten per sessie bedragen  €200,- (ex BTW) + reiskosten.

Stuur een e-mail als u een afspraak hiervoor wil maken.